სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
მთავარიგერმანიაყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ გერმანიის დაზღვევის სისტემაზე

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ გერმანიის დაზღვევის სისტემაზე

გერმანიაში დასაქმებული პირები, როგორც წესი, ექვემდებარებიან სავალდებულო დაზღვევას, რითაც მიიღებენ უზრუნველყოფას და მხარდაჭერას ავადობის, უბედური შემთხვევისა და შრომისუუნარობის, მოვლის საჭიროების, უმუშევრობისა და ასაკის მიღწევის შემთხვევაში.
გერმანიის სოციალური დაზღვევა მოიცავს 5 ელემენტს:
•    ჯანმრთელობის დაზღვევა
•    უბედური შემთხვევების დაზღვევა
•    უმუშევართა დაზღვევა
•    საპენსიო დაზღვევა
•    მოვლის დაზღვევა
ჯანმრთელობის დაზღვევა
 პირველ რიგში, განვიხილოთ ჯანმრთელობის დაზღვევა. სამედიცინო დაზღვევა გვთავაზობს ფინანსურ უზრუნველყოფას დაავადებისა და დედობის/მშობლობის შემთხვევაში. გარკვეული შემოსავლიდან (ამჟამად 520 ევროზე მეტი ყოველთვიურად) ხდება დასაქმებული პირის სავალდებულო დაზღვევა სამართლებრივ სამედიცინო სადაზღვეო სამსახურში. თუ, თქვენი შემოსავალი ე.წ. „შრომის ანაზღაურების წლიურ ზღვარს“ აღემატება, თქვენ შეგიძლიათ აღნიშნულ სამედიცინო სალაროში „ნებაყოფლობით დაეზღვიოთ“. სამართლებრივი სამედიცინო დაზღვევა ასევე მოიცავს დაზღვეული პირის მეუღლეთა და ბავშვების თანადაზღვევას, თუ მათ არ გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი, ან მათი შემოსავალი მცირეა (საოჯახო დაზღვევა). დაზღვეულ პირებს შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ სხვადასხვა სამედიცინო სალაროს შორის. საავადმყოფოს სალაროები ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, შენატანების  და მომსახურების მიხედვით. ძირითადი მომსაუხურება დადგენილია სამართლებრივად. სახელმწიფო მოსამსახურეთა და მაღალი შემოსავლის მქონე პირთათვის, ასევე თვითდასაქმებულთათვის არსებობს სამედიცინო დაზღვევის შესაძლებლობა კერძო სადაზღვეო სამსახურში.
უბედური შემთხვევების დაზღვევა
რაც შეეხება უბედური შემთხვევების დაზღვევას, იგი ამცირებს სამუშაო უბედური შემთხვევების ან პროფესიული დაავადებების ფინანსურ შედეგებს  და გვთავაზობს საპენსიო (უბედური შემთხვევების აღმოფხვრა) და სარეაბილიტაციო მომსახურებას.
მოვლის დაზღვევა
მოვლის დაზღვევა უზრუნველყოფს სოციალურ დახმარებას მოვლის საჭიროების შემთხვევაში. გადახდილი შენატანებით დაზღვეულ პირს გააჩნია ფინანსური დახმარების სამართლებრივი მოთხოვნის უფლება ამბულატორიული და სტაციონარული უზრუნველყოფისათვის.
საპენსიო დაზღვევა
საპენსიო დაზღვევა ასაკობრივი დაზღვევის მნიშვნელოვანი საყრდენია. დასაქმებული პირების გარდა ხდება ასევე სტუდენტებისა და თვითდასაქმებულთა გარკვეული ჯგუფების დაზღვევა. საპენსიო დაზღვევის ძირითადი ამოცანებია:
•    პენსიის გადახდა დაზღვეული პირებისათვის და ოჯახის დარჩენილი წევრებისათვის (ქვრივი და ობოლი)
•   სამედიცინო და პროფესიული სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.
პენსიის მოთხოვნისათვის უნდა დაკმაყოფილდეს გარკვეული პირობები. დაზღვეულმა მამაკაცებმა და ქალებმა უნდა მიაღწიონ გარკვეულ ასაკს („ასაკობრივი ზღვარი“), დააკმაყოფილონ ნომინალური სადაზღვეო პერიოდი (მოლოდინის დრო) და გააკეთონ განაცხადი პენსიის მოთხოვნით. გარკვეულ ქვეყნებში (მაგ. კოსოვო, თურქეთი, სერბეთი) მოქმედებს ორმხრივი სადაზღვევო
შეთანხმება, რომლის თანახმად, დაიანგარიშება საზღვარგარეთ საპენსიო სამსახურებში დაზღვევის პერიოდი. როგორც წესი, პენსია გაიცემა 67 წლიდან. ასევე შესაძლებელია ვადაზე ადრე პენსიის მიღება. პენსიის ოდენობა იმაზეა დამოკიდებული, რა სახის შენატანი გაკეთდა წლების მანძილზე. ნაწილობრივი პენსიის, შემცირებული მუშაობის უნარის პენსიისა და გარდაცვალების პენსიის (ქვრივისა და ობლის პენსია)  შესახებ  ინფორმაციას გასცემს ჯანდაცვისა და სოციალური დაზღვევის ფედერალური სამინისტრო,
დამატებითი პენსია
სახელმწიფო პენსია, რომელიც სოლიდარობის პრინციპს ეფუძნება, ემატება ნებაყოფლობით დამატებით ასაკობრივ უზრუნველყოფას, რათა ასაკში უზრუნველყოფილ იქნას ცხოვრების სტანდარტი. სახელმწიფო სუბსიდიების შესახებ დამატებით კერძო ან სამეწარმეო საპენსიო სადაზღვეო სამსახურებში ინფორმაციას გვაწვდის მაგალითად მომხმარებელთა საკონსულტაციო განყოფილება.
უმუშევართა დაზღვევა
უმუშევართა დაზღვევა გვთავაზობს უმუშევართა მატერიალურ დახმარებას და შრომის ბაზრის აქტიურ პოლიტიკას ეწევა. უმუშევართა ფინანსური დახმარების მოთხოვნა შეუძლია უმუშევარ პირს, რომელიც პირადად დარეგისტრირდა, როგორც უმუშევარი და გარკვეული დროით იხდიდა თანხას უმუშევართა სადაზღვეო ფონდში. შრომის ფედერალური სააგენტო სხვადასხვა წამახალისებელი და საშუამავლო მომსახურებით მიმართავს დამსაქმებლებსა და დასაქმებულ პირებს და ცდილობს, შეძლებისდაგვარად  სამსახურის ბევრი მაძიებელი დაასაქმოს შრომის ბაზარზე.
წყარო:

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
“სიბერეში, როცა დემენციის ნიშნები ჰქონდა, მივხვდი, რომ მის გონებას ყველაფერი სხვა ჩამოსცილდა და მხოლოდ მე დავრჩი…” – ლევან წულაძის ემოციური სიტყვები დედაზე

“სიბერეში, როცა დემენციის ნიშნები ჰქონდა, მივხვდი, რომ მის გონებას ყველაფერი სხვა ჩამოსცილდა და მხოლოდ მე დავრჩი…” – ლევან წულაძის ემოციური სიტყვები დედაზე

16 აპრილი 2024
როგორ მოქმედებს ცხოვრების უმოძრაო წესი რეპროდუქციულ სისტემაზე?

როგორ მოქმედებს ცხოვრების უმოძრაო წესი რეპროდუქციულ სისტემაზე?

აპრილი 16, 2024
კვლევა – კლიმატის ცვლილება დაკავშირებულია ინსულტების ზრდასთან

კვლევა – კლიმატის ცვლილება დაკავშირებულია ინსულტების ზრდასთან

აპრილი 16, 2024
რა მიზეზებითაა გამოწვეული ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და არის თუ არა ეს დაავადება

რა მიზეზებითაა გამოწვეული ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და არის თუ არა ეს დაავადება

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

აპრილი 15, 2024
ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
ქალაქის „სავიზიტო ბარათი“ – ნარიყალას ციხესიმაგრე წარსულის, აწმყოსა და მომავლის უწყვეტი ხაზი

ქალაქის „სავიზიტო ბარათი“ – ნარიყალას ციხესიმაგრე წარსულის, აწმყოსა და მომავლის უწყვეტი ხაზი

აპრილი 16, 2024
თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 16, 2024
ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

აპრილი 15, 2024
მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

აპრილი 15, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

აპრილი 15, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი